העמותה מפעילה

 • תכניות לגיל הרך: וויסות רגשי בגנים, מיזם ינקות.
 • תכניות תעסוקה לצעירים
 • אבחונים תעסוקתיים
 • קורסי הכשרה לעברית תעסוקתית
 • מדוברת ואקדמית
 • תכניות טיפול והתערבות בשעת חירום
 • טראומה ומשבר
 • מרכז טיפול לאלימות במשפחה
 • הדרכות הורים
 • אבחונים פסיכודידקטיים ופסיכודיאגנוסטיים
 • הכשרות אנשי מקצוע
 • פיתוח ידע מקצועי
 • הערכה ומדידה של התוכניות

תחום טיפול ואבחון

התערבות בשעת חירום, טראומה ומשבר

טיפול קבוצתי, זוגי ופרטני

הדרכות הורים

טיפול באלימות במשפחה

אבחונים פסיכו דידקטיים ופסיכו דיאגנוסטיים

תחום חינוך והכשרות

הכשרות אנשי מקצוע

פיתוח ידע מקצועי

הדרכות למטפלים

תחום נוער וצעירים

תכניות חינוכיות לנוער

קורס עברית

תכניות תעסוקה לצעירים

אבחונים תעסוקתיים

תחום הגיל הרך

תכניות ויסות רגשי

תכניות לגיל הרך